– Administratorem Państwa danych osobowych jest Teledoctor sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Paderewskiego 47, Łódź 93-523, NIP: 7252287973, REGON: 383061996
– Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – zgodnie z art. 6 RODO.
– Państwa dane osobowe przetwarzane są również m.in. w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych, marketingu bezpośredniego produktów lub usług firmy.
– Odbiorcami danych osobowych będą banki, firmy kurierskie, kancelarie prawne i kancelarie komornicze.
– Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
– Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia okresu przedawnienia należności objętej fakturą.
– Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
– Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
– Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odstąpienie od umowy.
– Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych firmy w celu zawarcia transakcji handlowej. – Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
– Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.