1
Wypełnij formularz
2
Podpisz i wyślij deklarację
3
Umów wizytę
W przypadku dokonania wyboru po raz trzeci lub kolejny w bieżącym roku kalendarzowy należy wskazać, czy powodem dokonania wyboru jest: *
Dodaj przedstawiciela ustawowego
(W przypadku gdy świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia lub całkowicie ubezwłasnowolniona)
Dane dotyczące przedstawiciela ustawowego:

Legenda:

* - Pole wymagane
** - Pole wymagane, podanie danych kontaktowych umożliwi kontakt lekarza z pacjentem w celu przeprowadzenia teleporady, a także poprawne dokończenie rejestracji